T.C
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Başkanlığı
 
 
İLAN
 
 1. Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati makine parkına kayıtlı bulunan, aşağıda Plaka, marka ve cinsi belirtilen araçlarımız ekonomik ömrünü doldurduklarından kayıttan düşümü yapılarak satışı yapılacaktır, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Tunceli İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Tunceli İl Özel İdaresi - Yatırım İnşaat Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 1. İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Tebligat adresi (Türkiye’de)
 4. Aşağıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 6. Kanunu ikametgâhı,
İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.
 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
 
S.NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
TAŞIT ŞASİ NO.
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
PLAKASI
İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1
Ekskavatör
CATERPILLAR
2002
ADC01238
55.000,00 TL
1.650,00 TL
02-40010
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:00
2
KEPÇE
KOMATSU
1991
10971T107
50.000,00 TL
1.500,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:10
3
GREYDER
KOMATSU
1986
65537
45.000,00 TL
1.350,00 TL
86-21542
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:20
4
GREYDER
KOMATSU
1986
65569
55.000,00 TL
1.650,00 TL
86-21639
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:30
5
GREYDER
KOMATSU ( Motor Demontaj olarak verilecek )
1986
65649
27.000,00 TL
810,00 TL
86-21643
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:40
6
GREYDER
KOMATSU ( Şanzıman demontaj olarak verilecek Motor yok )
1986
65206
20.000,00 TL
600,00 TL
86-21277
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 10:50
7
ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ
FORD CARGO
1996
SFACCCDJDCTL11416
50.000,00 TL
1.500,00 TL
62 AD 198
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:00
8
ASFALT YAMA ROBOTU
ASMAKSAN
2011
 
20.000,00 TL
600,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:10
9
ÇEKİLİR TİP JENERATÖR
 
 
 
1.500,00 TL
45,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:20
10
ISITMA TANKI
40 TON KAPASİTELİ
 
 
10.000,00 TL
300,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:30
11
ISITMA TANKI
40 TON KAPASİTELİ
 
 
10.000,00 TL
300,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:40
12
ISITMA TANKI
20 TON KAPASİTELİ
 
 
5.000,00 TL
150,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 11:50
13
ÇEKİLİR TİP
ASFALT YAMA ARACI
 
 
2.500,00 TL
75,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 12:00
14
ÇEKİLİR TİP
MAZOT TANKI
 
 
2.000,00 TL
60,00 TL
 
08.05.2019 Çarşamba günü, saat 12:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazif YILDIRIM
  Genel Sekreter