İLAN
 
Çorum Lâçin İlçesi Atatürk Ortaokulu onarım işleri işi;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi gereğince yaptırılacaktır.
Söz konusu onarım işine ait teklif mektupları ve doğrudan temin ihale dökümanı İdaremiz Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden imza karşılığı alınabilir.
Teslim alınan teklif mektupları son teklif verme günü olan 22.04.2019 Pazartesi Günü saat 10.30’a kadar İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne geri teslim edilmesi gerekmektedir.
 İlgililere duyurulur /18.04.2019
 
Fatih Mehmet ŞAHBAZ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat MüdürV.