İHALE İLANI
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
            1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi (Binevler) Ayarık mevkiinde bulunan, tapuda 88 ada, 555-556-557-558 nolu parseller, 4552 ada, 559-560-561-562 nolu parseller ve 4526 ada, 1-2-3-4-5-6 nolu parsellerde kayıtlı, 14 adet arsa vasıflı taşınmaz ile Bayat İlçesi Yatukçu Mahallesi İğdeli mevkiinde bulunan, 569 ada, 145 nolu parselde kayıtlı, bahçe vasıflı taşınmazın ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
            2-İhale 28/02/2018 Çarşamba günü saat 09:00’da, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisindeki, İl Genel Meclisi binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır.   
3- Taşınmazların satışına ait şartnameler, Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
            4- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilecek Belgeler;
Gerçek Kişiler:
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatı. (Talep edilen yerlerin numaraları belirtilerek, her bir yer için ayrı ayrı geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)
c)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
             d)T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
Tüzel Kişiler:
a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
            b)Geçici İhale teminatı. (Talep edilen yerlerin numaraları belirtilerek, her bir yer için ayrı ayrı geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)
c)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,
d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
            5- Aşağıda yer alan değerler geçici ihale teminatı olarak kabul edilecektir;
Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,
Türk parası cinsinden teminatın İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.
6-Taliplilerin istenilen belgeleri dosya halinde 28/02/2018 Çarşamba günü ihale saatinde, ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan Olunur.
 
ÇORUM MERKEZ ÜÇTUTLAR MAHALLESİ (BİNEVLER)
AYARIK MEVKİİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
Sıra
No
İlçesi –Mahallesi
Köy
Ada
Parsel
Cinsi
Yüzölçümü
 (m²)
 
İmar Durumu
Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat %10 (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Ayarık
88
555
Arsa
1.013,96
 
İmarlı Arsa
218.000,00
21.800,00
28/02/2018
 
09:00
 
2
Ayarık
88
556
Arsa
1.057,12
 
İmarlı Arsa
221.000,00
22.100,00
28/02/2018
 
09:15
 
3
Ayarık
88
557
Arsa
1.061,70
 
İmarlı Arsa
222.000,00
22.200,00
28/02/2018
 
09:30
 
 
4
 
Ayarık
88
558
Arsa
1.077,62
 
İmarlı Arsa
 
225.000,00
22.500,00
28/02/2018
 
09:45
 
 
5
Ayarık
4552
559
Arsa
1.038,16
 
İmarlı Arsa
216.000,00
21.600,00
28/02/2018
 
10:00
6
Ayarık
4552
560
Arsa
1.022,41
 
İmarlı Arsa
210.000,00
21.000,00
28/02/2018
 
10:15
7
Ayarık
4552
561
Arsa
1.012,97
 
İmarlı Arsa
208.000,00
20.800,00
28/02/2018
 
10:30
8
Ayarık
4552
562
Arsa
1.007,800
 
İmarlı Arsa
210.000,00
21.000,00
28/02/2018
 
10:45
9
Ayarık
4526
1
Arsa
1.074,99
 
İmarlı Arsa
228.000,00
22.800,00
28/02/2018
 
11:00
10
Ayarık
4526
2
Arsa
1.077,60
 
İmarlı Arsa
227.000,00
22.700,00
28/02/2018
 
11:15
11
Ayarık
4526
3
Arsa
1.080,05
 
İmarlı Arsa
220.000,00
22.000,00
28/02/2018
 
11:30
12
Ayarık
4526
4
Arsa
1.100,27
 
İmarlı Arsa
227.000,00
22.700,00
28/02/2018
 
11:45
 
13
Ayarık
4526
5
Arsa
1.289,08
 
İmarlı Arsa
260.000,00
26.000,00
28/02/2018
 
12:00
 
14
Ayarık
4526
6
Arsa
1.079,71
 
İmarlı Arsa
225.000,00
22.500,00
28/02/2018
12:15
 
ÇORUM BAYAT İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ
Sıra
No
İlçesi –Mahallesi
Köy
Ada
Parsel
Cinsi
Yüzölçümü
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat %10 (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Yatukcu Mah.
569
145
Arsa
9.857,00
709.710,00
70.971,00
28/02/2018
 
12:30