İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
  1. Bitlis İl Özel İdaresine ait, 6 Adet Araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
 
  1. İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü araç park sahasında görülebilir.
 
       3 -   İhale,   28.06.2018 tarih salı günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
 
       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
 
       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.
       6-İhaleye girebilmek için ;  
  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9- Araç ve İş Makinelerinden KDV alınacaktır.
             İlan olunur.
 
                                                                                                           İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ SATIŞ LİSTESİ  
                     
S.NO MODEL YILI YAŞI MARKASI PLAKASI AÇIKLAMA
MUHAMMEN
BEDELİ TL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(% 10) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1 2000 18 Renault Laguna 13AR002 Arızalı 4.250 425,00 28.06.2018 11:00  
2 2000 18 Man Kamyon 13AF981 Arızalı 19.000 1.900,00 28.06.2018 11:15  
3 2000 18 Man Kamyon 13AF983 Arızalı 20.000 2.000,00 28.06.2018 11:30  
4 2004 14 Volvo Loder 04-31286 Arızalı 11.000 1.100,00 28.06.2018 12:00  
5 2011 7 Caterpiller Ekskavatör 11-40316 Arızalı 40.000 4.000,00 28.06.2018 13:00  
6 1996 22 Hidromek Loder 96-40311 Arızalı 19.500 1.950,00 28.06.2018 13:15