İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
  1. Bitlis İl Özel İdaresine ait, 6 Adet Araç ve 1 Adet Yolcu Gemisi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
  2. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünde görülebilir.
       3 -   İhale,   07.09.2017 tarih salı günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
Not: Sütlüce Yolcu Gemisi Tatvan Feribot işletmesi iskelesinde Van gölünde batık durumda bulunmaktadır. Sütlüce yolcu gemisinin batık durumdan çıkarılması v.b. tüm teslim işlemlerindeki giderler yükleniciye aittir.
       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.
       6-İhaleye girebilmek için ;  
  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
       7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9- Araç, İş Makineleri ve yolcu gemilerinden KDV alınacaktır.
             İlan olunur.
 
        İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ SATIŞ LİSTESİ  
                     
S.NO MODEL YILI YAŞI MARKASI PLAKASI AÇIKLAMA MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(% 10) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1 2000 17 Renault Laguna 13AR002 Arızalı 3.000,00 300,00 07.09.2017 11:00  
2 2000 17 Man Kamyon 13AF981 Arızalı 12.000,00 1.200,00 07.09.2017 11:15  
3 2000 17 Man Kamyon 13AF982 Arızalı 12.000,00 1.200,00 07.09.2017 11:30  
4 1994 23 Fatih Asfalt distiribütörü 13AP791 Arızalı 21.000,00 2.100,00 07.09.2017 11:45  
5 2004 13 Volvo Loder 04-31286 Arızalı 10.000,00 1.000,00 07.09.2017 12:00  
6 2011 6 Caterpiller Ekskavatör 11-40316 Arızalı 15.000,00 1.500,00 07.09.2017 13:00  
7 1981 36 Yolcu gemisi TC5885 Arızalı 7.714,00 771,40 07.09.2017 13:15