İLAN
 
        Çorum Lâçin İlçesi Atatürk İlkokulu bakım onarım işleri;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi gereğince yaptırılacaktır.
       Söz konusu onarım işine ait teklif mektupları, İdaremiz Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden imza karşılığı alınarak son teklif verme günü olan 03.08.2017 Perşembe Günü saat 10.00’a kadar geri teslim edilmesi gerekmektedir.
        İlgililere duyurulur /01.08.2017
 
 Fatih Mehmet ŞAHBAZ
                                                                                         Plan Proje Yatırım ve İnşaat MüdürV.